اقدام عجیب پسر نوجوان پس از دعوا با پدر و مادرش

اقدام عجیب پسر نوجوان پس از دعوا با پدر و مادرش

اقدام عجیب پسر نوجوان پس از دعوا با پدر و مادرش

8 روز پیش / 4

مرد نوجوان پس از مشاجره با پدر و مادرش دست به اقدام عجیبی زد که به سوژه رسانه ها تبدیل شد. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir