حمام قاضی؛ تجربه‌ای از گرمابه تاریخی

حمام قاضی؛ تجربه‌ای از گرمابه تاریخی

حمام قاضی؛ تجربه‌ای از گرمابه تاریخی

13 روز پیش / 7

حمام قاضی اصفهان، یکی از حمام های تاریخی ایرانی است که در سالیان اخیر نه با کاربری موزه بلکه با کاربری حمام بازسازی شده و به عنوان اولین حمام سنتی با مدیریت خصوصی از دهه نود در اصفهان مشغول به کار است.گوینده: مانیا مردانی / تصویربردار و تدوینگر: مهدی باغبان بصیر