مراسم احضار مرد قرمز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مراسم احضار مرد قرمز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مراسم احضار مرد قرمز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 روز پیش / 5

مراسم یا بازی احضار مرد قرمزارتباط با دنیای مردگان هرگز کار ساده ای نبوده ، توی این ویدیو مراسمی انجام میشه که از این طریق یک درگاه به دنیای ماورا میتونیم باز کنیم و با جن و موجودات شیطانی اطرافمون ارتباط برقرار کنیم این ویدیو فقط جنبه تحقیق و بررسی داره.!This video is for educational purposes only (این ویدیو فقط برای مقاصد آموزشی می باشد و جنبه تحقیق و بررسی دارد!)( کسانی که می ترسن لطفاً ویدیو رو نگاه نکنن یا تو روز تماشا کنن)