مناظره دکتر جلالی فخر و دکتر داروغه زاده؛ سینمای دوران کرونا در ابهام

مناظره دکتر جلالی فخر و دکتر داروغه زاده؛ سینمای دوران کرونا در ابهام

مناظره دکتر جلالی فخر و دکتر داروغه زاده؛ سینمای دوران کرونا در ابهام

7 ماه پیش / 235

مصطفی جلالی‌فخر و ابراهیم داروغه‌زاده بیست سال پیش در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران همکلاس بودند. اولی در کنار دلبستگی‌های سینمایی‌اش در قالب نقد فیلم به پزشکی هم ادامه داد و تخصص گرفت اما دومی دنیای پزشکی را رها کرد و در عرصه مدیریت سینما فعال شد. در این گفت‌وگو این دو به مساله وضعیت سینما در دوران کرونا پرداخته‌اند؛ تولید و نمایش و جشنواره. دو هفته پیش که این گفت‌وگو انجام شد داروغه‌زاده هنوز دبیر جشنواره فجر بود و گرچه پس از آن جایش را به طباطبایی‌مقدم داد اما تجربه‌هایش در زمینه مدیریت سینما و دبیری جشنواره فجر این گقت‌وگو را حاوی نکته‌هایی کرده که بسیاری از دوستداران و پیگیران سینما کنجکاوش هستند.