تغذیه کامل وریدی در نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان- قسمت 3

تغذیه کامل وریدی در نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان- قسمت 3

تغذیه کامل وریدی در نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان- قسمت 3

14 روز پیش / 7

استاد محله ای. برای ارزیابی دانش خود در مورد تغذیه وریدی قبل از دیدن این ویدئو پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید:https://survey.porsline.ir/s/QlZJiTb